- 
English
 - 
en
Dutch
 - 
nl
HECHT-RGB

Hecht

Hecht zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van de regio Hollands Midden. Daaraan werken wij samen met partners en daarvoor zetten wij onze expertise in. Alles wat wij doen, heeft als bedoeling een beter leven van de inwoners van de regio waarvoor wij verantwoordelijk zijn: meer gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.

Hecht is één organisatie, één geheel met 4 organisatieonderdelen: GGD HM, ZVH HM, GHOR HM en RAV HM. Dit vraagt om collectief denken en doen. Hecht staat hiervoor. Hecht verbindt.

We hebben in alles laten zien dat Hecht één organisatie is. Merken zijn er niet voor zichzelf, maar om de identiteit van organisaties te duiden. En de identiteit van Hecht is die van een grote, samenwerkende organisatie op het domein van publieke gezondheidszorg en veiligheid. 

expertise